Wat zijn de voorwaarden voor landelijke validatie?

Wilt u een bepaalde werkwijze of protocol om in een lagere risicoklasse te saneren bij meerdere saneringen gebruiken? En is de werkwijze nog niet gevalideerd voor landelijk gebruik? Dan moet eerst een landelijke validatiestudie worden uitgevoerd. Dit is een verzameling blootstellingsonderzoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP Asbest). Pas als de werkwijze is opgenomen in de Stoffen Manager Asbest Risico Techniek (SMA-rt) mag u deze bij meerdere saneringen gebruiken.

Kwaliteitscriteria landelijke validatie

De onderzoeken moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, zoals beschreven in NEN 689 (Nederlandse norm, versie 2018) en het protocol voor validatie op landelijk niveau (SCi-547). Dit onderzoeksprotocol is ontwikkeld door Stichting Certificatie Asbest (Ascert) in samenwerking met TNO en Inspectie SZW. Een andere methode gebruiken voor een blootstellingsonderzoek? Dan moet die methode onafhankelijk worden getoetst door het VIP Asbest.

VIP Asbest

Het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP Asbest) adviseert als onafhankelijke en deskundige instantie het ministerie van SZW of een nieuwe werkwijze voor asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Ook beoordeelt het VIP bestaande werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik. De werkwijze wordt daarna in SMArt opgenomen, zodat deze door bedrijven in heel Nederland gebruikt mag worden. Zonder VIP-beoordeling is er geen sprake van een landelijke validatie en staat de Inspectie SZW niet toe dat de werkmethode landelijk wordt gebruikt. Ga voor meer informatie naar Vipasbest.nl.

Altijd controle door werkgever

Als bij een asbestsanering een landelijk gevalideerde werkmethode wordt gebruikt, moet de werkgever nog wel controleren of de asbestbron (o.a. type en percentage asbest), de werkzaamheden én de omstandigheden van de werkmethode uit SMA-rt wel kloppen met de saneringsklus.