Wat verstaat de Inspectie SZW onder een 'goed blootstellingsonderzoek'?

Een goed uitgevoerde validatie valt of staat met het uitvoeren van een gedegen blootstellingsonderzoek. Blootstellingsonderzoek is in feite wetenschap. Het is dan ook gebruikelijk dat blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidshygiënist op ten minste hbo-niveau.

Het is verder noodzakelijk dat zij kennis en ervaring op het terrein van blootstellingsonderzoek hebben. Uit de validatiestudies die de Inspectie SZW vanuit ‘het veld‘ onder ogen krijgen, blijkt zeer regelmatig een fundamenteel gebrek aan inzicht in wat het uitvoeren van blootstellingsonderzoek inhoudt en met name van de statistiek hierachter.

Cruciaal voor een betrouwbare validatie is in ieder geval:

  • Het definiëren van de specifieke bron waarvoor de validatie van toepassing is (type toepassing, bevestigingswijze, asbesttype en gehalte, mate van beschadiging/verwering, etc.)
     
  • Het vaststellen van een specifieke werkwijze en realistisch werktempo waarvoor de validatie geldt. De werkmethode moet volkomen duidelijk zijn voor de medewerkers die na terugschaling in RK1 aan de slag gaan.
     
  • Het uitvoeren van een voldoende aantal metingen om de variaties in blootstelling van persoon tot persoon en van dag tot dag goed in kaart te brengen, maar ook een toelichting waarom er wordt afgeweken van het meetplan. Dit geldt ook voor het veranderen van de meetduur en de toegepaste luchtstroom (flow).
     
  • Het voldoende vastleggen van de omstandigheden tijdens de metingen, zoals de gemeten vochtigheid, de juistheid van het gebruik van ODM (controleerbaarheid), een plattegrond en de productinformatie van toegepaste middelen (denk hierbij aan toegepaste puntafzuiging, bevochtiging et cetera).