Wanneer moet een werkgever werken met asbest melden?

Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Het gaat om asbestverwijderingswerkzaamheden en werkzaamheden waarbij asbesthoudend materiaal wordt bewerkt, voor zover deze werkzaamheden onder de uitzonderingen op het verbod op bewerken vallen.