Wanneer mag een bedrijf of werknemer zelf asbest verwijderen?

Een niet gecertificeerd bedrijf of niet gecertificeerd persoon mag alleen werkzaamheden met of aan het zogenoemde asbest risicoklasse 1 zelf uitvoeren. De risicoklasse van het asbest kunt u laten vaststellen met een asbestinventarisatie, uitgevoerd door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Ook moet u deze werkzaamheden melden bij de Inspectie SZW. Ook het verwijderen van asbest in risicoklasse 1 moet vakkundig worden uitgevoerd. Een werknemer moet daarvoor getraind zijn. Daarnaast moet de werknemer in de gelegenheid zijn gesteld een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan vóórdat de werkzaamheden aan asbest starten.

Laten verwijderen van asbest risicoklasse 2 of 2a

Gaat het om asbest in risicoklasse 2 of 2a? Dan mogen alleen gecertificeerde bedrijven dit verwijderen. U moet dit melden bij het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS).

Wilt u nagaan of u met een betrouwbaar bedrijf te maken heeft? Op de pagina Asbestovertredingen staat een overzicht van bedrijven die sinds 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Inspectie SZW een boete hebben gekregen.