Voor welke asbesttoepassingen bestaan er landelijk gevalideerde werkwijzen om deze in risicoklasse 1 te kunnen verwijderen?

Op dit moment (juni 2020) zijn landelijk gevalideerde werkwijzen in SMA-rt opgenomen voor het verwijderen van beglazingskit, pakkingen in installaties, vensterbanken en metalen gasbuizen met een bitumen coating. Het opnemen van werkwijzen voor diverse toepassingen in en om elektricteitsinstallaties (zekeringen e.d.) en rioolbuizen met asbesthoudende moffenkit is in voorbereiding. Sinds 2 juni 2020 kunnen aanvragen voor het landelijk valideren van een werkwijze worden ingediend bij het Validatie- en Innovatiepunt Asbest.