Mag een omgevingsdienst asbestovertredingen melden bij een Certificerende Instelling (CI)?

Ja.

Omgevingsdiensten die gemandateerd zijn oefenen namens gemeenten het toezicht op asbestsaneringen uit. Zij zijn bevoegd om overtredingen rond asbestinventarisatie en asbestverwijdering te melden bij CI’s. Deze bevoegdheid is vergelijkbaar met die van de Inspectie SZW. De CI’s moeten deze meldingen vervolgens afhandelen volgens het certificatieschema (artikel 68). Meer informatie over omgevingsdiensten vindt u op Omgevingsdienst.nl.