Hebben werknemers die worden blootgesteld aan asbest, recht op een medisch onderzoek?

Zolang werknemers met asbest werken, moet de werkgever deze werknemers minimaal 1 keer per 3 jaar een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden. De bedrijfsarts kan dit onderzoek uitvoeren. Let op: met dit onderzoek kan de bedrijfsarts helaas géén uitspraak doen over de kans dat u ziek wordt als gevolg van blootstelling aan asbest. Wel kan de bedrijfsarts bijvoorbeeld beoordelen of uw gezondheid het toelaat om langdurig met ademhalingsbeschermingsmiddelen te werken of zwaar fysiek werk uit te voeren.