Asbest

Asbest is materiaal dat tot 1994 veel in de bouw en scheepsbouw werd gebruikt. Sinds 1994 is het in Nederland verboden om asbest te verhandelen en toepassen omdat werken met asbest gevaarlijk en ongezond is. Werken met asbest levert een verhoogd risico op kanker en Asbestose (een vorm van stoflongen). Lees meer over de eigenschappen en risico's van asbest.

Ondanks het verbod op gebruik van asbest, komt het nog steeds voor in gebouwen en objecten van voor 1994 en in schepen soms ook nog van na 1994. Asbest is pas gevaarlijk als het verweert of beschadigd wordt. Dit kan door zagen, schuren, boren of breken gebeuren. Bij verbouwingen, sloop en installatie is er een verhoogd risico op het vrijkomen van gevaarlijke asbestvezels. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden bij de Inspectie SZW. Daarnaast controleert de Inspectie of asbest door het gecertificeerde bedrijf veilig verwijderd is. Lees meer over wet- en regelgeving asbest

Meld asbestverwijdering minimaal 2 dagen voor aanvang

Bij werkzaamheden aan gebouwen en objecten van voor 1994, en bij schepen altijd is een asbestinventarisatie (controle op aanwezigheid van asbest) verplicht. De opdrachtgever van de werkzaamheden is hier in eerste instantie verantwoordelijk voor. Maar ook de werkgever draagt een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de betrokken werknemers. Een asbestinventarisatieonderzoek moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Zij geven in een rapport aan of, hoeveel en wat voor soort asbest er aanwezig is. Als er asbest wordt aangetroffen dan moet dit eerst worden verwijderd voor de andere werkzaamheden verder kunnen gaan. De verwijdering van asbest is aan strikte regelgeving gebonden en het verwijderings- of sloopbedrijf moet de asbestverwijdering minimaal 2 dagen voor aanvang melden bij de Inspectie SZW via een online meldformulier.

Strenge controles

Ondanks de gevaren wordt asbest nog vaak onveilig verwijderd, ook door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. De Inspectie SZW pakt dit actief aan. Er zijn speciale inspecteurs die dagelijks onaangekondigd inspecteren op plekken waar wordt gesloopt of verbouwd. Een inspecteur van de Inspectie SZW kan sloop- of verwijderingswerk onmiddellijk stilleggen als dat nodig is.

Hoge boetes en zware sancties

De Inspectie treedt hard op tegen het onveilig verwijderen van asbest. Bedrijven die onveilig asbest verwijderen, kunnen hoge boetes krijgen. Rommelen met asbest kan dus zomaar het einde zijn van een bedrijf. Daarnaast publiceert de Inspectie SZW de gegevens van bedrijven die een zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan.

Asbestwerkzaamheden-app

Komt u sloopwerkzaamheden tegen waarbij asbest wordt verwijderd? Check via de app van de Inspectie SZW of deze zijn gemeld. Zo niet, geef ze dan aan ons door. U kunt deze app 'Asbestwerkzaamheden' downloaden via Google Play Store of de App Store van Apple. Bekijk meer informatie over de Asbestwerkzaamheden-app.

Meer informatie