Asbest

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Asbest mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden bij de Inspectie SZW. Daarnaast controleert de Inspectie of asbest door het gecertificeerde bedrijf veilig verwijderd is.

Gecertificeerde verwijdering

Het gebruik van asbest is in Nederland al 20 jaar verboden. Toch komen veel mensen nog steeds in aanraking met asbest. Asbest zit namelijk nog in veel gebouwen (isolatiemateriaal en plafonds) en producten (vloerzeil en vensterbanken). Als het ondeskundig uit een gebouw wordt gehaald, kan de bewoner of gebruiker en de mensen in de omgeving de vezels nog jarenlang inademen. Daarom mag asbest alleen door een gecertificeerd bedrijf onder strenge regels verwijderd worden. Op de website van de Stichting Asbest Certificatie (Ascert.nl) zijn alle gecertificeerde bedrijven te vinden.

Meld asbestverwijdering vooraf

Het verwijderings- of sloopbedrijf moet de asbestverwijdering vooraf melden bij de Inspectie SZW via een online meldformulier. De Inspectie onderscheidt 2 risicoklasses:

  • Asbestverwijderingswerk risicoklasse 1 en asbesthoudende grond
  • Asbestverwijderingswerk risicoklasse 2

Asbestwerkzaamheden-app

Komt u sloopwerkzaamheden tegen waarbij asbest wordt verwijderd? Check op de speciale app van de Inspectie SZW of deze zijn gemeld en zo niet, geef ze door aan de Inspectie. U kunt deze app downloaden via Google Play Store of de App Store van Apple. U vindt de app onder 'Asbestwerkzaamheden'.

Bescherm uw medewerkers

Als werkgever in de asbest- en sloopbranche moet u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zij moeten bijvoorbeeld beschermende kleding dragen en er moeten douche-units zijn. De Inspectie SZW heeft verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld over het veilig verwijderen van asbest.

Strenge controles

Ondanks de gevaren wordt asbest nog vaak onveilig verwijderd, ook door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. De Inspectie SZW pakt dit actief aan. Er zijn speciale inspecteurs die dagelijks onaangekondigd inspecteren op plekken waar wordt gebouwd of verbouwd. Een inspecteur van de Inspectie SZW kan sloop- of verwijderingswerk onmiddellijk stilleggen als dat nodig is.

Hoge boetes en zware sancties

De Inspectie treedt hard op tegen onveilig verwijderen van asbest. Bedrijven die onveilig asbest verwijderen, kunnen boetes krijgen die oplopen tot 30.000 euro. Rommelen met asbest kan dus zomaar het einde zijn van een bedrijf. Daarnaast publiceert de Inspectie SZW de gegevens van bedrijven die een zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan.

Meer informatie

Onderzoeksrapport: Kwaliteit beslissingen over tekortkomingen van asbestbedrijven is verbeterd.