Zelfstandigen en de Arbowet

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). U kunt in deze brochure ook lezen aan welke verplichtingen van de Arbowet u zich als zzp’er moet houden.