Kan de Inspectie SZW optreden tegen zzp’ers?

De Inspectie SZW neemt maatregelen tegen zzp’ers die zich niet aan de Arbowet houden, ook als zij alleen werken. De Inspectie kan besluiten het werk stil te leggen en kan een daarnaast een boete opleggen.