Geldt de Arbowet ook voor zzp’ers?

Veel bepalingen uit de Arbowet gelden ook voor zzp’ers. Het gaat om de risico’s die de zzp’er zelf loopt, maar ook om risico’s voor anderen: mensen die in dezelfde ruimte werken, klanten en passanten.