Gelden voor kinderen aparte regels?

Voor kinderen tot 16 jaar is de Arbeidstijdenwet verder uitgewerkt in de Nadere regeling kinderarbeid. Die beschrijft wat een kind op de werkvloer mag doen. Kinderen van 13 t/m 15 jaar mogen lichte, niet-industriƫle werkzaamheden doen. Bijvoorbeeld schoonmaken, oppassen, vakken vullen, bollen pellen en meewerken in de bediening.
Jongeren van 16 en 17 mogen allerlei soorten werk doen, zolang dit niet gevaarlijk is of schadelijk voor de gezondheid.
Het werk mag het schoolwerk niet in de weg staan.
Lees meer op Arboportaal.