Arbomanagementsysteem OHSAS 18001

De Inspectie SZW werkt risicogericht en betrekt de resultaten van effectieve zelfregulering bij haar risicoanalyse. Bedrijven die beschikken over Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS) 18001-certificaat voor hun arbozorgsysteem, zijn onder voorwaarden vrijgesteld van actief toezicht (inspectieprojecten) van de Inspectie SZW.

Een voorwaarde voor vrijstelling van actief toezicht is dat er bij het bedrijf geen sprake is van grote risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld omdat het bedrijf werkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

OHSAS 18001-certificaat

Het arbomanagementsysteem OHSAS 18001 bestaat uit internationaal overeengekomen normen die aansluiten op de EU-regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. De certificaten worden afgegeven door onafhankelijke certificerende instellingen die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd.

Vergelijkend onderzoek

In opdracht van het ministerie van SZW heeft TNO de arbozorg vergeleken van 23 OHSAS-bedrijven met die van 23 vergelijkbare bedrijven uit dezelfde sector maar zonder OHSAS-certificaat. In het onderzoek is ingegaan op de mate waarin beide type bedrijven de wettelijke bepalingen in een systeem hebben geborgd en in hoeverre deze in de praktijk ook tot maatregelen en beheersing van de arbeidsrisico’s leidt.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven in deze steekproef over het algemeen goed scoren op arbozorg. Voor een beperkt aantal onderwerpen is er een significant verschil in het voordeel van OHSAS-bedrijven. Het gaat daarbij om de ‘systeem’ elementen, zoals het met vaste regelmaat evalueren van het arbeidsomstandighedenbeleid, de heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden en het uitvoeren van de verbetercyclus.

De Inspectie SZW heeft op basis van het TNO-onderzoek besloten om de afspraken over verminderd toezicht op de arbeidsomstandigheden voor bedrijven met een OHSAS 18001-certificaat met een jaar te verlengen.