1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Eerlijk werk
  4.   Minimumloon
  5. Onderbetaling bij stage

Eerlijk werkOnderbetaling bij stage

Een stage is bedoeld om te leren in een arbeidsomgeving. Voor een stage hoeft geen wettelijk minimumloon te worden betaald. Toch wordt er regelmatig misbruik gemaakt van stagiairs. Zij voeren werk uit van een ‘gewone’ werknemer dat gericht is op productie draaien en omzet maken. De 'stagiair' heeft in dat geval wel recht op het wettelijk minimumloon. De Inspectie SZW controleert hierop.

Stage: leren of werken?

Vaak is een stage onderdeel van een opleiding, maar ook zonder een opleiding kan er stage worden gelopen. Een stage biedt studenten, leerlingen en starters op de arbeidsmarkt de mogelijkheid om in een arbeidsomgeving te leren en ervaring op te doen. De werkzaamheden zijn van bijkomende aard. Bij een stage moet sprake zijn van een leerplan met leerdoelen en de stagiair wordt begeleid vanuit het stagebedrijf. Voert de stagiair gewoon werk uit? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en heeft de stagiair ten minste recht op het wettelijk minimumloon.

Regelmatig worden stage, werkervaringsplek of andere termen door elkaar gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl.

Stagemisbruik: controle Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of er sprake is van regulier werk of van stagewerkzaamheden. Zijn de activiteiten niet hoofdzakelijk gericht op leren maar op werken? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is het wettelijk minimumloon van toepassing. De Inspectie SZW kan een boete opleggen aan de werkgever, wanneer sprake is van stagemisbruik.

Onderbetaling melden

Heeft u het vermoeden van een situatie waarin uzelf of iemand anders regulier werk verricht maar daarvoor niet het wettelijk minimumloon ontvangt? U kunt onderbetaling melden bij de Inspectie SZW.

Meer informatie