Gelden er speciale regels voor nachtdiensten?

Nachtdiensten zijn extra belastend voor werknemers. Daarom gelden voor nachtdiensten aanvullende regels voor de arbeidsduur, de rusttijden en het aantal diensten. Ook voor werken in ploegendiensten gelden speciale regels.