Gelden er regels voor arbeidstijden?

Een werkgever mag zijn werknemers niet onbeperkt laten werken. Dat is gevaarlijk en slecht voor hun gezondheid. In de Arbeidstijdenwet is o.a. vastgelegd hoe lang een werknemer mag werken op een dag en wanneer hij recht heeft op pauze.