Overtredingen geconstateerd op binnenvaart

Bij een meerdaagse controle op binnenvaart- passagiersschepen heeft de Inspectie SZW meerdere overtredingen geconstateerd. De landelijke controle was georganiseerd door Aquapol, een Europees samenwerkingsverband van politiediensten op het water. De Inspectie sloot aan bij een aantal controleacties van de politie.

Vijf dagen heeft de Inspectie meegevaren met Aquapol om passagiersschepen en binnenvaartschepen te controleren. Er zijn tijdens die dagen zes schepen door de Inspectie gecontroleerd. Op de schepen zijn dertig bemanningsleden aangetroffen die niet in Nederland mochten werken. Zij hadden onder andere de Indonesische, Filippijnse, Egyptische en Servische nationaliteit. De betrokken werkgever had voor hen geen tewerkstellingsvergunning aangevraagd.

Daarnaast start de Inspectie in drie gevallen een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Arbeidstijdenwet. De bemanningsleden zouden veel meer uren hebben gewerkt dan wettelijk mag. Ook worden nog zes andere signalen van arbeidsmarktfraude onderzocht die naar boven kwamen bij controles op de schepen waarde Inspectie SZW niet aanwezig was.