Basisinspectiemodule Normhantering Arbeidstijdenwet

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar voor een inspecteur bij het berekenen van de normen van hoofdstuk 5 van de Arbeidstijdenwet zoals deze door Inspectie SZW worden gehanteerd.