Flexibele & gezonde arbeidstijden, dát maakt zorg beter

Flyer over arbeidstijden voor medewerkers in de zorg gebonden aan de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW).