Arbeidsongevallen voorkomen

Jaarlijks raakt in bedrijven nog steeds een te groot aantal werknemers door ongevallen gewond. Daarnaast komt jaarlijks een aanzienlijk aantal werknemers om het leven. Arbeidsongevallen voorkomen moet dan ook de hoogste prioriteit hebben.

Impact van arbeidsongeval

De impact van een arbeidsongeval op het slachtoffer, op de naasten van het slachtoffer, op de collega’s en op de leidinggevende is vaak groot. Ook de bedrijfsresultaten zijn er niet bij gebaat: verzuim, kosten ter vervanging en mogelijk forse schadeclaims.

Jongeren en ouderen vaak slachtoffer

De kans op een arbeidsongeval is het grootst bij:

  • ouderen vanaf 55 jaar 
  • werknemers van 15 tot 24 jaar, vooral jongens.

Riskante sectoren

Riskante sectoren, met name voor jongeren, zijn:

  • de metaalindustrie;
  • de bouw;
  • de agrarische sector.

Meldingsplicht

Als er onverhoopt toch een arbeidsongeval gebeurt, bent u in bepaalde gevallen verplicht om het arbeidsongeval direct aan de Inspectie SZW te melden. Het gaat hier om ongevallen die hebben geleid tot:

  • blijvend letsel,
  • ziekenhuisopname,
  • overlijden.