1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Gezond en veilig werk

Gezond en veilig werk

De Inspectie SZW werkt aan een toezichtbeleid dat arbeidsongevallen en beroepsziekten zoveel mogelijk voorkomt, en dat ziekteverzuim en arbeidsongeschikheid zo laag mogelijk houdt.

Een gezonde en veilige werkplek voor werknemers draagt bij aan een goed werkklimaat. Werknemers die onder gezonde en veilige omstandigheden hun werk kunnen doen, worden minder vaak ziek, overspannen of arbeidsongeschikt en presteren doorgaans beter. Hiermee besparen werkgevers zich (hoge) ziekte- en vervangingskosten en verzekeringspremies.

Duurzame inzetbaarheid

Goede arbeidsomstandigheden bevorderen duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is, in verband met de toenemende vergrijzing van de (beroeps)bevolking, van groot belang voor de toekomstige arbeidsmarkt.

Meer informatie