Gelden voor alleen werken speciale regels?

De Arbowet stelt geen speciale eisen aan alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten. De werkgever benoemt de situaties waarin werknemers alleen werken in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).