Mag de vertrouwenspersoon informatie doorgeven aan de werkgever?

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en mag dus niets doorgeven - bijvoorbeeld aan de werkgever - over de inhoud van gesprekken of correspondentie.