Praktijkvoorbeeld: ABN AMRO maakt werkstress bespreekbaar

Een bedrijfscultuur creëren waar werkstress bespreekbaar is. Geen geringe opgave. Helemaal niet in een sector waar werkstress wordt gezien als onderdeel van de cultuur. Monique Bosbaan, HR Benefits Advisor van ABN AMRO en Ate Berkouwer, directielid arbodienst Beter vertellen hoe hen dit toch is gelukt.

Optelsom van acties

“Een cultuur verandert niet zomaar, het is een optelsom van al onze acties”, stelt Monique Bosbaan. De bank monitort de oorzaken die werkstress kunnen veroorzaken uitgebreid en neemt direct actie als dat nodig is. Een evaluatiesysteem zorgt ervoor dat er dan ook daadwerkelijk iets verandert. “Wij hebben besloten de verplichte vierjaarlijkse risico-inventarisatie mee te nemen in ons jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zo krijgen we jaarlijks inzicht in de afdelingen die risico lopen”, aldus Bosbaan. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de vitaliteit van medewerkers in het LEEFVitaal! – FIT programma. Vanuit de gedachte dat vitale medewerkers weerbaarder zijn, is het mogelijk deel te nemen aan verschillende sporten maar ook trainingen op het gebied van onder andere mindfulness, voeding, slaap, balans werk-privé en beweging.

Verzuim moment voorspellen

Een ander speciaal instrument is de zogeheten Balansmeter. Berkouwer van Arbodienst Beter legt uit: “De Balansmeter is een digitale vragenlijst die door ons in samenwerking met de Universiteit van Maastricht is ontwikkeld. Via een algoritme kan worden voorspeld wanneer iemand tegen een verzuimmoment aan zit.” Uit onderzoek van de universiteit bleek dat er 35% minder verzuim is ten opzichte van de groep die geen extra hulp op dit moment kreeg aangeboden.

Eerder signaleren tijdens open spreekuren

Ook de open spreekuren van de arbodienst worden erg goed bezocht. Berkouwer merkt op: “Bij ABN AMRO is de opkomst van de open spreekuren ongeveer 10-15% van het totaal aantal spreekuren, bij andere bedrijven is dat 1 à 2 %. Hiermee kun je PSA-klachten verminderen. Want hoe eerder je een probleem kan signaleren, hoe eerder er actie kan worden ondernomen.” Volgens Margot van Kempen, Voorzitter Raad van Medewerkers en lid Functionsraad bij ABN AMRO neemt dit “helaas niet weg dat er veel werkstress binnen de organisatie is en niet iedereen op tijd de weg vindt naar de preventiemaatregelen.”

Snel ingrijpen door cyclisch monitorsysteem

Berkouwer stelt dan ook “dat het risico op ziekteverzuim er altijd is. Middels een goed cyclisch monitorsysteem kun je echter snel ingrijpen en daarmee verzuim beperken.” Een goede samenwerking tussen werkgever en arbodienst is hierbij volgens Berkouwer essentieel: “Je kunt als werkgever niet alles alleen, en als arbodienst ook niet. Juist de innige samenwerking geeft een succesverhaal.” Ook de Raad van Medewerkers is van mening dat er goed beleid is rond de preventie van werkstress gerelateerde klachten. “Het onderwerp heeft binnen de organisatie permanent de aandacht en goed beleid is voorwaardelijk om uiteindelijk een effectieve aanpak te hebben”, aldus van Kempen

Wilt u ook weten of uw beleid effectief genoeg is om werkdruk en ongewenst gedrag in uw bedrijf te verminderen? Doe dan de zelfinspectietool van de Inspectie SZW, op werkdrukenongewenstgedrag.zelfinspectie.nl.