De loopbaan als werkstress-vrije reis

Het werkzame leven is te zien als een reis, van de start van de carrière tot aan het welverdiende pensioen. Tijdens die reis kan er veel gebeuren. Als werkomstandigheden, zoals de psychische druk en de omgang met anderen, niet goed zijn, kan er werkstress ontstaan. Ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. De inzet van alle betrokkenen moet daarom zijn gericht op goede werkomstandigheden en preventie van PSA.

Werkgevers moeten beleid vaststellen om PSA tegen te gaan. Dat staat in de Arbowet. Naast preventie zijn zij verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie in het kader van de Wet Verbetering poortwachter (WVP). Hierbij zijn veel organisaties en professionals betrokken. Inspectie SZW bracht in kaart wie een rol spelen bij het voorkomen van klachten en ziekteverzuim door PSA, en bij het voorkomen dat mensen onnodig (lang) thuis komen te zitten met psychische klachten.

De inspectie SZW wil met belanghebbenden in gesprek over de invulling van ieders rollen en taken in dit proces. Met als doel om kansen en risico’s te signaleren en belanghebbenden te stimuleren om hun rollen en taken in het proces actief op te pakken en op elkaar af te stemmen.

Onderstaande infographic ‘Minder mensen thuis met psychische klachten’ geeft een overzicht van  organisaties en professionals die een werknemer op zijn reis kan tegenkomen. Hij is gemaakt met input van verschillende betrokkenen. De infographic toont uitdrukkelijk de bestaande situatie, het is geen routekaart voor hoe het zou moeten gaan. De infographic is op twee manieren te bekijken: handmatig of automatisch. In dat laatste geval duurt de gehele presentatie circa zes minuten.

De Inspectie SZW nodigt betrokkenen uit om deze te bekijken en waar nodig aan te vullen.

Meer informatie over de belangrijkste PSA-factoren: