De periodieke keuring van Liften 2014

Burgers en werknemers moeten er op kunnen vertrouwen dat liften veilig zijn. De lifteigenaar moet daarom zorgen dat liften voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. In 2014 hebben inspecties plaatsgevonden bij liften die niet voorzien waren van een geldig certificaat van goedkeuring.