Markttoezicht op productveiligheid

In werksituaties wordt gebruikgemaakt van allerlei producten, zoals machines, drukapparatuur of persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn. Daarom zijn er Europese productrichtlijnen die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt. Nederland heeft deze Europese productrichtlijnen omgezet in verschillende Warenwetbesluiten. De Inspectie SZW is toezichthouder voor een aantal van deze besluiten. Met markttoezicht op productveiligheid (van fabrikant tot distributeur) draagt de Inspectie SZW bij aan het vrije verkeer van veilige producten op de Europese markt.