Amsterdamse bakkerij blijft wetten overtreden

Een Amsterdamse bakkerij blijft medewerkers in dienst houden die geen werkvergunning hebben om hier te werken. Al eerder werd deze overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geconstateerd. Dit maal werden ook andere overtredingen geconstateerd. De Inspectie SZW controleerde vorige week vier locaties van deze bakkerij.

De bakker, met verschillende vestigingen in Amsterdam, heeft al een aantal jaren de bijzondere belangstelling van de Inspectie SZW. De afgelopen jaren werden al overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen geconstateerd. Reden voor de Inspectie SZW om deze notoire overtreder wederom te inspecteren.

Vorige week werden op vier plaatsen tegelijk inspecties uitgevoerd. In ieder geval is drie maal een medewerker van buiten de EU aangetroffen waarvoor geen tewerkstellingsvergunning was aangevraagd. Uit gesprekken die met twee medewerkers werden gevoerd kwam naar voren dat zij veel meer uren werken dan wettelijk is toegestaan. Eén van hen vertelde dat hij werkdagen van 18 uur maakte en dat zeven dagen in de week. Mogelijk is hier sprake van arbeidsuitbuiting. Deze overtredingen worden door de Inspectie nader onderzocht.

Ook werd geconstateerd dat het minimumloon niet giraal werd overgemaakt aan medewerkers, terwijl dit sinds 1 januari 2016 wettelijk verplicht is. De Inspectie doet verder nader onderzoek naar overtredingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De Inspectie SZW blijft de bakkerij in de gaten houden om er voor te zorgen dat werknemers krijgen waar ze recht op hebben en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Ze sluit niet uit dat bij een volgende overtreding de bakkerij voor enige tijd wordt stilgelegd.