Samenwerking W&I met zorgprofessionals

In deze nota van bevinding worden de belangrijkste bevinden en conclusies van het kwantitatieve onderzoek naar de samenwerking tussen W&I-professionals en de gezondheidszorg weergegeven.