Documenten - > Algemeen: Inkomenszekerheid

10 Publicaties over > Algemeen: Inkomenszekerheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Claimbeoordeling WIA bij psychische problematiek

Als onderdeel van het toezichtsprogramma op Psychosociale arbeidsbelasting en psychische problematiek schetst de Inspectie in dit ...

Rapport | 15-10-2018

Suwidienstverlening en de governance SVB

Aanleiding voor het voorliggende onderzoek zijn de bevindingen in het verantwoor-dingsgerichte onderzoek 2014 en het jaarverslag ...

Rapport | 16-02-2016

Het gebruik van methoden van vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Onderzoek gaat in op wat gemeenten doen om vroegtijdig burgers met proble-matische schulden op te sporen. Deze nota van ...

Rapport | 01-01-2016

Verkennende studie Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Deze verkennende studie geeft inzicht in wat gemeenten doen om vroegtijdig huishoudens met problematische schulden op te sporen.

Rapport | 15-10-2015

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden (hierna de Fraudewet). ...

Rapport | 01-10-2014

Regionaal arbeidsmarktbeleid op de W&I werkvloer

Deze Nota van Bevindingen geeft de uitkomsten weer van onderzoek van de inspectie in 2013 dat verder bouwt op onderzoek van de ...

Rapport | 16-12-2013

Caseloadbeheer UWV

Deze nota van bevindingen is het resultaat van het onderzoek naar caseloadbeheer dat de Inspectie heeft uitgevoerd bij UWV.

Rapport | 01-12-2013

Caseloadbeheer gemeenten

Deze nota van bevindingen is het resultaat van het onderzoek naar caseloadbeheer dat de Inspectie heeft uitgevoerd bij zeven ...

Rapport | 01-12-2013

De Sociale Verzekeringsbank Veranderprogramma SVB Tien

Het veranderprogramma SVB Tien, dat in 2006 is gestart, heeft als doel te komen tot betere dienstverlening aan burgers, lagere ...

Rapport | 01-03-2013

Samenwerking W&I met zorgprofessionals

In deze nota van bevinding worden de belangrijkste bevinden en conclusies van het kwantitatieve onderzoek naar de samenwerking ...

Rapport | 15-07-2012