Documenten - > Algemeen: Inkomenszekerheid

10 Publicaties over > Algemeen: Inkomenszekerheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Claimbeoordeling WIA bij psychische problematiek

Als onderdeel van het toezichtsprogramma op Psychosociale arbeidsbelasting en psychische problematiek schetst de Inspectie in dit ...

Rapport | 15-10-2018

Suwidienstverlening en de governance SVB

Aanleiding voor het voorliggende onderzoek zijn de bevindingen in het verantwoor-dingsgerichte onderzoek 2014 en het jaarverslag ...

Rapport | 16-02-2016

Het gebruik van methoden van vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Onderzoek gaat in op wat gemeenten doen om vroegtijdig burgers met proble-matische schulden op te sporen. Deze nota van ...

Rapport | 01-01-2016

Verkennende studie Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Deze verkennende studie geeft inzicht in wat gemeenten doen om vroegtijdig huishoudens met problematische schulden op te sporen.

Rapport | 15-10-2015

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden (hierna de Fraudewet). ...

Rapport | 01-10-2014

Regionaal arbeidsmarktbeleid op de W&I werkvloer

Deze Nota van Bevindingen geeft de uitkomsten weer van onderzoek van de inspectie in 2013 dat verder bouwt op onderzoek van de ...

Rapport | 16-12-2013

Caseloadbeheer UWV

Deze nota van bevindingen is het resultaat van het onderzoek naar caseloadbeheer dat de Inspectie heeft uitgevoerd bij UWV.

Rapport | 01-12-2013

Caseloadbeheer gemeenten

Deze nota van bevindingen is het resultaat van het onderzoek naar caseloadbeheer dat de Inspectie heeft uitgevoerd bij zeven ...

Rapport | 01-12-2013

De Sociale Verzekeringsbank Veranderprogramma SVB Tien

Het veranderprogramma SVB Tien, dat in 2006 is gestart, heeft als doel te komen tot betere dienstverlening aan burgers, lagere ...

Rapport | 01-03-2013

Samenwerking W&I met zorgprofessionals

In deze nota van bevinding worden de belangrijkste bevinden en conclusies van het kwantitatieve onderzoek naar de samenwerking ...

Rapport | 15-07-2012