Wat moet een werkgever doen om zijn werknemers te beschermen?

De werkgever moet zijn werknemers in ieder geval beschermingsmiddelen geven. Denk aan een lasbril die ook de ooghoeken afschermt, een loodschort en voldoende ventilatie (bij radioactieve stoffen).
Het risico op straling moet zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Maatregelen om blootstelling aan straling zo klein mogelijk te houden, legt de werkgever vast in een Plan van Aanpak.

Voor straling gelden maximale waarden waaraan een werknemer mag worden blootgesteld. Deze waarden mogen nóóit worden overschreden.

Kijk ook op Arboportaal, ioniserende straling en optische straling.