Wanneer is er sprake van gevaarlijke stoffen en biologische agentia?

Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen, brandstoffen, aardgas en lpg. Ook stoffen die door micro-organismen worden geproduceerd en fijnstof vallen in deze categorie. Het gaat om synthetische, maar ook om natuurlijke chemische stoffen. Andere gevaarlijke stoffen zijn stoffen of preparaten die explosief zijn.

Biologische agentia zijn levende organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken. Er bestaan ook stoffen van biologische herkomst die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid opleveren.