> Algemeen: Corona

Op deze pagina vindt u corona gerelateerde informatie van de Inspectie SZW.

Toezicht Inspectie SZW op coronamaatregelen

Bekijk informatie over het toezicht van de Inspectie SZW op coronamaatregelen.

Melden corona gerelateerde klachten en signalen

Heeft u in verband met het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van uw werkplek of de omstandigheden waarin u moet werken? Of ziet u fraude met corona gerelateerde subsidies of regelingen? Meld het dan aan de Inspectie SZW.

Van protocol naar arbocatalogus

De coronacrisis heeft een zeer grote impact op de maatschappij. Bedrijven, instellingen en werknemer hebben de behoefte aan duidelijkheid wat wel en wat niet mag op de werkplek. Bekijk 'Van protocol naar arbocatalogus.'

Mondneusmaskers op de werkplek

Kan er geen afstand worden gehouden? En zijn andere maatregelen volgens de bedrijfsspecifieke Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) niet uitvoerbaar? Dan kan ter beperking van verspreiding van het coronavirus een mondneusmasker gebruikt worden. Inspectie SZW geeft een aantal randvoorwaarden voor het gebruik van deze maskers.

NVWA en ISZW wijzen grote slachthuizen op verantwoordelijkheid veilige werkomgeving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie SZW hebben alle grote pluimvee- en roodvleesslachthuizen een brief gestuurd om deze bedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Bekijk de brief.

Corona en thuiswerken

Bekijk de veelgestelde vragen.

Handdesinfectiemiddelen

Door de coronapandemie is er grote behoefte aan desinfectiemiddelen. Handdesinfectiemiddelen zijn biociden en moeten een toelating hebben. Gezien de grote vraag heeft het ministerie van IenW tijdelijke vrijstellingen verleend voor de productie en het op de markt brengen van deze middelen op basis van ethanol. De middelen worden onder meer gebruikt voor het desinfecteren van supermarktkarren en boodschappenmandjes. In een aantal gevallen worden deze werkzaamheden verricht door jeugdigen. Juist deze groep is vatbaar voor blootstelling aan schadelijke stoffen. De Inspectie SZW roept dan ook de werkgevers op om bij het reinigen van oppervlakken, zeker wanneer dat door jeugdigen gebeurt, water en zeep of allesreiniger toe te passen.