Illegale werknemer bij Chinees restaurant in Beek

Bij een controle donderdagavond 4 februari bleek bij een Chinees restaurant in Beek (Limburg) één Chinese werknemer aanwezig die daar niet mocht werken. Het betrof hier een gezamenlijke actie van de Inspectie SZW, Koninklijke Marechaussee, politie en gemeente.

Het Chinese restaurant werd al langer in de gaten gehouden door de Inspectie SZW. Bij eerdere controles in 2012 en 2014 vermoedde de Inspectie SZW dat er sprake was van weglopers. Dit zijn werknemers die direct nadat de inspecteurs het pand betreden gewaarschuwd worden en wegvluchten.

Afgelopen donderdagavond besloot de Inspectie SZW wederom het restaurant te inspecteren. Omdat verwacht werd dat er werknemers waren die er illegaal werken, werd besloten om ook de achterkant van het restaurant in de gaten te houden. Toen de inspecteurs SZW, Koninklijke Marechausse en Vreemdelingenpolitie, binnenkwamen, zagen ze één eigenaar van het restaurant naar achteren rennen en een andere eigenaar op een knop drukken, vermoedelijk om de werknemers te waarschuwen. Voor niets, want via de achterzijde stonden de collega’s al in de keuken. Eén werknemer werd aangetroffen die geen geldige vergunning had om hier te werken.