De regels voor het (laten) werken van niet-Nederlandse werknemers staan in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

De Wav regelt dat werkgevers en particulieren mensen die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, alleen met een geldige werkvergunning (tewerktellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) voor zich mogen laten werken.

Regels voor Europese werknemers

Iedereen met een nationaliteit van één van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland mag in Nederland werken. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers.

Regels voor niet-Europese werknemers

Werknemers met een andere nationaliteit dan de hierboven genoemde, mogen alleen in Nederland werken als:

  • ze beschikken over een geldig verblijfsdocument met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
  • ze beschikken over een geldig paspoort met een officiële sticker van de IND, met daarop de aantekening ‘Arbeid is vrij toegestaan. Tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist.';
  • de werkgever beschikt over een geldige tewerktellingsvergunning (TWV) voor deze persoon; 
  • ze beschikken over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Identiteitscontrole

Werkgevers moeten van alle werknemers die voor hen werken de identiteit controleren. Dit geldt zowel voor Nederlandse als buitenlandse werknemers. Lees meer over identiteitscontrole.

Bijzondere situaties

In de volgende situaties wordt van (particuliere) werkgevers speciale aandacht gevraagd voor de wettelijke regels:

Sancties bij overtreden Wav

Een werkgever die een of meer buitenlandse werknemers zonder de vereiste werkvergunning voor zich laat werken, riskeert een forse boete.

Rechten en plichten buitenlandse werknemers in verschillende talen

Op de pagina 'New in the Netherlands' staan folders in verschillende talen over rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland.