Wat kan een werkgever doen tegen agressie en geweld op de werkvloer?

Een werkgever kan met de Zelfinspectietool Aanpak van agressie en geweld door derden controleren of zijn organisatie voldoet aan de eisen van de Inspectie SZW. Ook is het belangrijk dat een werkgever een goede procedure heeft voor het melden van agressie en geweld, en goede nazorg geeft.