Eindrapportage toezicht Inspectie SZW bij overheidsdiensten

De afgelopen jaren hebben overheidsdiensten op aandringen van de Inspectie SZW hard gewerkt aan een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Daarin is veel verbeterd. Vooral is aandacht besteed aan de aanpak van agressie. Dit staat in de “Eindrapportage Programma Overheidsdiensten” dat vandaag door de Inspectie SZW openbaar is gemaakt.

De Inspectie SZW heeft al eerder haar resultaten bij onderzoeken onder politiemensen, brandweermensen, gerechtsdeurwaarders en gevangenisbewaarders openbaar gemaakt. Deze eindrapportage is nu de afronding van dit programma. Het is nu de verantwoordelijkheid van werkgevers om de verbeteringen vast te houden en te ontwikkelen. De Inspectie blijft daar waar het noodzakelijk is controleren.