Toetsen RI&E: wat schrijft het wettelijk kader voor?

U bent verplicht uw RI&E en plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. De kerndeskundige beoordeelt of de ingevulde RI&E volledig en betrouwbaar is en schrijft een advies aan de werkgever.

Toetsing van de RI&E is niet verplicht indien het gaat om:

  • Een bedrijf met 25 of minder medewerkers dat gebruik maakt van een erkende branche-RI&E;
  • Een vrijwilligersorganisatie waarin uitsluitend vrijwilligers werken;
  • Een organisatie met betaald personeel voor in totaal ten hoogste 40 uur per week.

In alle andere gevallen is toetsing van de RI&E verplicht.

Ga voor meer informatie over RI&E, het plan van aanpak, de toetsing van de RI&E en de erkenningsregeling voor de branche RI&E naar Steunpunt RI&E.