Certificerende en keurende instellingen

Indien u van de minister van SZW een aanwijzing wil krijgen voor een werkveld met een wettelijk verplicht certificaat, dan dient u onderstaande procedure te volgen.

1. Neem contact op met de Raad voor Accreditatie

Met uw verzoek om een aanwijzing moet u:

  • Bij een aanvraag voor een aanwijzing betreffende een productwerkveld (liften, ATEX, drukapparatuur, drukvaten van eenvoudige vorm, machines, persoonlijke beschermingsmiddelen) de geldige accreditatie(s), verkregen door de Raad van Accreditatie (RvA), meesturen. U hoeft in dit geval géén beoordeling (meer) te hebben;
  • Bij een aanvraag voor een aanwijzing anders dan een productwerkveld de beoordeling van de Raad voor Accreditatie (RvA) meesturen. Zonder beoordeling van de Raad wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. 

In beide gevallen toetst de RvA of uw instelling voldoet aan de criteria die gelden voor het uitvoeren van de beoogde taken. Neem daarom eerst contact op met de RvA.

2. Vul het digitale formulier in op deze website

Nadat de beoordeling of de accreditatie door de RvA is afgerond, vult u het digitale formulier op deze website in en voegt u de gevraagde documenten toe. Voor een aanvraag betreffende een productwerkveld1 hoeft u dus geen beoordeling meer toe te voegen. 
NB Het doorlopen van het aanwijsproces duurt 8 weken. Zorgt u er dus voor dat u tijdig een nieuwe aanvraag voor een aanwijzing indient indien uw huidige gaat verlopen.

Ga voor meer informatie over certificerende en keurende instellingen naar het onderwerp: