Certificerende en keurende instellingen

In aanmerking komen voor een aanwijzing/aanmelding door Inspectie SZW voor een werkveld met een wettelijk verplicht certificaat?

Alle stappen doorlopen?

Heeft u de juiste stappen gezet? Bekijk alle stappen.

Meldformulier

Is de accreditatie door de Raad van Accreditatie afgerond? Vul dan het digitale formulier ‘Aanvraag aanwijzing certificerende en keurende instelling (CKI)’ in en voeg de gevraagde documenten toe.