Asbestverwijdering

Het is verplicht om asbestverwijderingswerkzaamheden uiterlijk 2 dagen van tevoren te melden bij de overheid.

Asbestverwijdering risicoklasse 1 en asbesthoudende grond

Het Kennisgevingsformulier Asbestverwijderingswerk risicoklasse 1 en asbesthoudende grond moet u gebruiken als u een melding wilt doen van (voorgenomen) asbestverwijderingswerk risicoklasse 1 of van asbesthoudende grond.

Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier autorisatie aanvragen.

Asbestverwijdering klasse 2 of 2a

Werkzaamheden van klasse 2 of 2a moet u melden via de website van het Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS) op https://www.asbestvolgsysteem.nl/ Deze verplichting geldt op grond van artikel 4.47c, 1e, 2e en 4e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Asbestverwijdering met behulp van een werkbak

Maakt u gebruik van een werkbak of platform aan een kraan, dan moet u dit afzonderlijk melden. Ga naar de meldpagina werkbakken en platformen. Deze verplichting geldt vanaf 1 juli 2020.

Overzicht van bedrijven met asbestovertredingen

Op de pagina Asbestovertredingen staat een een overzicht van bedrijven die sinds 15 augustus 2014 zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan en die daarvoor van de Inspectie SZW een boete hebben gekregen.