Asbestverwijdering melden

Werkzaamheden waarbij asbesthoudend materiaal wordt bewerkt of verwijderd – mits ze vallen onder de uitzonderingen op het verbod op bewerken – moeten minimaal 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld door het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Risicoklasse 1

Zijn de werkzaamheden met asbest of asbesthoudend materiaal ingedeeld in risicoklasse 1? Dan moet het uitvoerende bedrijf de werkzaamheden melden bij Inspectie SZW. Ga naar het meldformulier asbestverwijdering.

Voor het gebruik van dit  formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier autorisatie aanvragen.

Risicoklasse 2/2a

Als de werkzaamheden zijn ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, dan moet het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf de werkzaamheden melden via het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).it.

Asbesthoudend grond

Als de werkzaamheden betrekking hebben op asbesthoudende grond, dan moet het uitvoerende bedrijf de werkzaamheden melden bij Inspectie SZW. Ga naar het meldformulier asbestverwijdering.

Voor het gebruik van dit formulier is een autorisatie nodig. Heeft u nog geen autorisatie? Vraag die dan aan via het formulier autorisatie aanvragen.

Werkbak

Als de werkzaamheden met asbest worden uitgevoerd vanuit een werkbak hangend in een kraan, dan is het noodzakelijk om dit apart te melden. Ga naar melden werkbakken en platformen.

Asbest-app

Wordt er in uw buurt asbest verwijderd? Of komt u als asbestsaneerder tijdens sloopwerkzaamheden asbest tegen? Check in de Asbestwerkzaamheden-app van de Inspectie SZW of asbestverwijderingswerkzaamheden zijn gemeld. Zo niet, geef ze dan via de app door aan de Inspectie.