Arbeidsongeval melden

Helaas gebeuren er dagelijks arbeidsongevallen in Nederland waarbij mensen gewond raken of overlijden. Als werkgever bent u verplicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Inspectie SZW. De Inspectie beslist vervolgens of het ongeval nader onderzocht wordt.

Dodelijk arbeidsongeval melden

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Ernstig arbeidsongeval melden

Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de Inspectie SZW:

Bekijk de animatie hieronder

Arbeidsongevallen

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een animatie van een glazenwasser die in een bakje staat dat aan een gebouw hangt. Voice-over:)
(Er ontstaat een breuk in een van de kabels waar het bakje aan hangt.)
(Beeldtekst: Wanneer moet u als werkgever een arbeidsongeval melden?)
(Naast een foto brandt een kaars.)
(Een man ligt in een ziekenhuisbed.)
(Een hand mist z'n wijsvinger.)
(In beeld verschijnt een envelop met daarin een boete.)
(Beeldtekst: Hoe kunt u een melding doen?)
(In beeld verschijnt een laptop en iemand heeft een telefoon vast.)
(Beeldtekst: 24 uur per dag, 7 dagen per week.)
(Twee mensen zitten met elkaar te praten.)
(Beeldtekst: Wat is het doel van een onderzoek?)
(Op een brief ligt een vergrootglas.)
(Op een bordje staat: Veiligheidsvoorschriften.)
(Bovenaan een pagina staat: Arbeidsomstandighedenwet.)
(Beeldtekst: Hoe verloopt een onderzoek?)
(Het glazenwassersbakje bungelt nog aan één kabel. De glazenwasser staat er niet meer in.)
(Iemand maakt foto's van het bakje.)
(Bovenaan een pagina staat: Janssen B.V., Veiligheidsreglement. Naast een kabel liggen bouten en moeren.)
(Het bakje beweegt op en neer.)
(Verschillende kalenderbladen zweven weg.)
(Nog meer bladen zweven weg.)
(Iemand legt een rapport op een bureau.)
(Een postbode staat bij de brievenbus van Bedrijvencomplex "De Toren".)
(De postbode doet een envelop in de bus.)
(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Inspectie SZW. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beeldtekst: Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op www.inspectieszw.nl of bel 0800-5151.)

Vraag en antwoord

Bij de Inspectie SZW kunt u ook andere meldingen doen, evenals aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als arbeidsuitbuiting, asbestverwijdering, illegale arbeid en onveilige producten. Ga voor deze en andere meldingen naar de pagina Melden.