Veilig werken

Veilig werken begint bij de basis: een gezonde en veilige werkplek. Hieronder een aantal aansprekende voorbeelden uit het jaarverslag.

45 procent van de bedrijven had een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) in 2018

In Nederland is het slecht gesteld met de naleving van eisen voor een goede arbozorg in bedrijven. Zo had in 2018 slechts 45% van de bedrijven een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Terwijl de RI&E wettelijk verplicht en bewezen effectief is (pag. 14).

Metaal: beroepsopleidingen en veilig leren werken

27 vmbo- en mbo-scholen met praktijklokalen metaal- en houtbewerking werden geinspecteerd. 82% van de scholen had 1 of meerdere overtredingen: met name  arbeidsmiddelen (deugdelijke afscherming en of onderhoud van machines), gevaarlijke stoffen (onvoldoende afzuiging) en een ontbrekende RI&E (pag. 34).


Staat van arbeidsveiligheid openbaar gemaakt

De Staat van arbeidsveiligheid is op een congres in april 2018 openbaar gemaakt. Bij die gelegenheid heeft de staatssecretaris van SZW de urgentie benadrukt van een betere veiligheidscultuur in bedrijven. Vanuit de sectoren Bouw en Metaal werden duidelijke voorbeelden van een werkende veiligheidscultuur gepresenteerd en de app gevaarlijke stoffen voor werknemers (Stoffencheck-app) werd gelanceerd (pag. 21).

Stoffencheck-app bijna 11.000 keer gedownload in 2018

De Stoffencheck-app geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: wat de risico’s zijn, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen er nodig zijn om veilig te werken. In 2018 werd de app bijna 11.000 keer gedownload (pag. 56)

Inspecties bij bouw- en infra in Tilburg

In het najaar zijn circa 30 bouw- en infralocaties in Tilburg geïnspecteerd op eerlijk, gezond en veilig werk. Op 22 werkplekken heeft de Inspectie de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd, vanwege valgevaar voor werknemers door niet goed opgestelde steigers. Daarnaast was sprake van aanrijdgevaar en blootstelling aan gevaarlijke stoffen (pag. 33).

Communicatie over inspectieresultaten

Communicatie via diverse media over inspectieresultaten heeft het inspectiewerk – en de eventuele pakkans – zichtbaar gemaakt. Onder meer met een paginagroot interview over het inspectiewerk van een bouwinspecteur en de inzet van social media (Twitter, LinkedIn). De inspectieresultaten van inspectiedagen in Utrecht Leidsche Rijn en Tilburg kregen veel aandacht in de regionale en landelijke pers en in branche- en vakmedia. Over Verantwoord opdrachtgeverschap is onder meer een online magazine Verantwoord opdrachtgeverschap gepubliceerd en de Inspectie heeft bijdragen geleverd aan diverse bijeenkomsten van branchepartijen (pag. 33).

U vindt deze en andere voorbeelden in het jaarverslag Inspectie SZW 2018. (PDF, 3.8 MB)

Veilig werken
Met een risicoanalyse, passende maatregelen en goede werkinstructies kunnen de risico’s op ongelukken worden verkleind. Veilig werken betekent vooruitdenken, ongevallen voor zijn en waken over elkaars veiligheid. Een goede veiligheidscultuur moet de basis voor alle werkzaamheden zijn, waarbij het belang van veilig werken voor werkgever en werknemer vanzelfsprekend is.