Zorg

Risico’s die al langer bekend zijn in de zorgsector zijn psychosociale en fysieke arbeidsbelasting, werkduur en blootstelling aan biologische agentia. In de zorgsector vormt blootstelling aan het coronavirus een nieuw arbeidsrisico. Door het virus zijn bovendien de belasting van arbeidskrachten en de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. Door hevige concurrentie en prijsdruk in met name de thuiszorg bestaat het risico dat kwetsbare groepen worden onderbetaald.

Het programma wil eraan bijdragen dat werknemers de gevraagde zorg op een veilige, gezonde en eerlijke manier blijven leveren, ook bij toename van de arbeidsmarktkrapte of als opeens meer of zwaardere zorg moet worden verleend.

Ook in de zorg moeten werkgevers voor hun werknemers daadwerkelijk zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Dus ook voor die beroepsgroepen bij de zorg voor en behandeling van patiënten en cliënten met (en zonder) corona. Daarnaast heeft het programma aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting in deze sector als gevolg van de pandemie.

Het programma vervolgt zijn aanpak om de veiligheidscultuur in zorgorganisaties te verbeteren, de blootstelling aan risico’s op de werkvloer te beperken en het werken op basis van eerlijke arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Speciale aandacht gaat uit naar de thuiszorg (waaronder nieuwe toetreders in de thuiszorg en kleine thuiszorgzorgorganisaties) en verpleeghuizen en naar arbeidskrachten met meerdere dienstverbanden, stagiaires, zij-instromers en arbeidsmigranten.

Om de verschillende doelen te bereiken zet het programma samen met in- en externe partijen een mix in van stimulerende interventies tot handhaven. Gesprekken met werkgeversorganisaties, zorginstellingen en branchepartijen zijn eerder door die partijen als stimulerend en welkom ervaren, ook in coronatijd. Samen met VWS en IGJ wordt het programma ’Goed werkgeverschap in de zorg’ voortgezet.