Meldingen, verzoeken en preventie ongezond en onveilig werk

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Het is belangrijk dat het aantal ongevallen afneemt en dat er wordt geleerd van ongevallen, zodat werkenden veilig hun werk kunnen uitvoeren. Dit programma bevordert een gezondheids- en veiligheidscultuur (inclusief arbozorg), zodat vermijdbare ongevallen en klachten worden teruggedrongen en meer bedrijven gaan werken aan een gezonde en veilige werkplek.

Het programma onderzoekt ongevallen en pakt klachten op over ongezond en onveilig werken. De informatie uit deze klachten en meldingen wordt gebruikt om achterliggende oorzaken van ongevallen te vinden. Zo draagt het programma bij aan het voorkomen van onveilig en ongezond werk.

Het programma beoordeelt daarnaast de aanvragen voor de inzet van kunstkinderen en de aangevraagde ontheffingen voor nachtarbeid. Ook adviseert het over de toekenning van het predicaat koninklijk en de onderscheiding hofleverancier. Verder doet het programma onderzoek naar vluchtige organische stoffen en naar onrechtmatige werkonderbrekingen.

In 2021 ligt de nadruk op de verdere invoering van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Het programma wil dat bedrijven veiliger en gezonder werken. Dit gebeurt door de inzet van verschillende interventies. Bijvoorbeeld door onderzoek in te stellen naar de toedracht van een ongeval en indien nodig door het bedrijf te sanctioneren. Maar ook door tijdens een inspectie het bedrijf zelf breder door te lichten of door het bedrijf zelf te laten onderzoeken wat er misging bij het arbeidsongeval en hoe het voorkomt dat dat nog eens gebeurt.

Daarnaast wordt in 2021 de inzet op de naleving van de (arbo)kernverplichtingen gestimuleerd. Door handhaving, via voorlichting en actieve inspecties wijst het programma, maar wijzen ook andere inspectieprogramma’s werkgevers, op het belang van de RI&E, het plan van aanpak en het basiscontract. Deze vormen de basis voor veilig en gezond werk.

In 2020 is met de ontwikkeling van een instrument gestart om beter inzicht te krijgen in bepaalde aspecten van veiligheidscultuur. In 2021 valideert het programma dit instrument en wordt gestart met de toepassing ervan in ongevalsonderzoek.