Meldingen en preventie oneerlijk werk

Dit programma richt zich op de risico’s onderbeta­ling, te lange werktijden, illegale arbeid en het niet registreren in het meldingenregister WagwEU. Elke buitenlandse werkgever en zelfstandige uit de EER of Zwitserland, die tijdelijk een opdracht in Nederland verricht, moet zich in het meldingenregister te registreren. Voor zzp’ers geldt dat het gaat om werkzaamheden in bepaalde risicosectoren. De melding betreft onder meer de namen van alle personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Het programma streeft naar het genereren van meer handhavingsdruk op wat buiten de focus valt van de actieve programma’s op het gebied van oneerlijk werk. Ook in 2021 worden alle meldingen inhoudelijk beoordeeld en waar mogelijk opgepakt. Trends en ontwikkelingen worden gesignaleerd en waar nodig worden voor specifieke doelgroepen aanvullende interventies ingezet. Het programma heeft overleg met branches en sectoren als daar vanuit de aard van de meldingen behoefte aan is en invulling aan kan worden gegeven. Voor 2021 staat in ieder geval een hercontrole van de animatiesector gepland.

Het programma beoogt een verbetering van de naleving van de meldplicht WagwEU. Daarbij is het van belang om de bekendheid van de regels te vergroten. Brancheorganisaties worden via voorlichting en andere communicatiemiddelen geïnformeerd. Ook door het uitvoeren van inspecties (waar nodig met Belastingdienst, politie en UWV) wordt het belang van naleving van de WagwEU benadrukt. Door deze inzet dienen in 2021 50% meer dienstontvangers op de hoogte te zijn van de verplichtingen rondom WagwEU. De 0-meting uit 2020 naar de bekendheid met de WagwEU dient als basis om achterblijvende sectoren en bijbehorende ondernemingen te stimuleren om hun kennis over de WagwEU te vergroten en hun naleving daardoor te verbeteren.