Industriële arbeid

De coronacrisis heeft in de slachterijen het vergrootglas gelegd op de misstanden bij arbeidsmigranten. Voorbeelden zijn abominabele huisvesting, weinig arbeidszekerheid, onduidelijkheid over doorbetaling bij quarantaine, toch doorwerken bij ziekteverschijnselen, niet altijd in een veilige werkomgeving kunnen werken.

Deze problematiek speelt ook in de visverwerking en de aardappel-, groente- en fruitverwerking. In de afvalsector speelt het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij branden op stortplaatsen, accubranden of bij de recycling van diverse materialen. Ook is het aantal ongevallen in de afvalsector erg hoog in vergelijking met andere sectoren.

In 2021 slaat het programma daarom een slag in de aanpak van misstanden voor alle werkenden, door te blijven (her)inspecteren in slachterijen, vlees- en visverwerking. Ook wordt onderzoek gedaan naar de vraag of er een cultuuromslag plaatsvindt in de slachterijen. Aparte aandacht gaat uit naar die bedrijven in de vlees- en visverwerking waar in de afgelopen jaren meerdere ongevallen zijn gebeurd. Hun arbobeleid, arbozorgsysteem en bijbehorende pdca-cyclus worden onder de loep genomen.

Speciale aandacht gaat uit naar jongeren onder de 18 jaar: met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven wordt gewerkt aan veilige stages in chemie- en voedingsbedrijven.

In de afvalsector worden werkgevers gestimuleerd om in nieuwe arbocatalogi de stand van de wetenschap toe te passen, zodat veilig en gezond werken voor de aankomende jaren concreet wordt ingevuld.