Horeca en detailhandel

Typerend voor het werk in de sectoren horeca en detailhandel is vooral het direct klantcontact, met voor de buitenwereld zichtbare werkzaamheden, zoals bediening en directe verkoop. Een groot deel van de arbeid vindt echter ook plaats op niet voor publiek toegankelijke arbeidsplaatsen, bijvoorbeeld in keukens of in achterliggende opslagplaatsen. Juist daar concentreren zich de arbeidsrisico’s.

In deze sector zijn risico’s op onderbetaling, illegale arbeid, te lange werktijden, onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden sterk aanwezig. In 2021 zet het programma in op het versterken en verankeren van de naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW) bij met name jeugdige maaltijdbezorgers. Aansluitend volgt bredere inspectieaandacht voor naleving van de arbeidswetten en controle van arbeidsomstandigheden in de bediening en bereiding van maaltijden.

Ook gaat het programma frauduleuze ondernemers en intermediaire partijen aanpakken, die misbruik maken van de regeling Aziatische horeca. Die regeling is er voor de verlening van vergunningen voor werk en verblijf voor koks die in een gespecialiseerd restaurant in de Aziatische horecasector werken. De Inspectie werkt daarbij nauw samen met IND en UWV.

Vooral in de detailhandel verkent het programma wat de problematiek is bij een select aantal risicovolle sub-sectoren, die de afgelopen jaren minder bij de Inspectie in beeld waren. Het programma maakt dit inzichtelijk en treedt waar nodig op.

Door het verrichten van inspecties of andere interventies wordt actief gevolg gegeven aan signalen, meldingen en verzoeken van ketenpartners. Daarmee vergroot de Inspectie haar zichtbaarheid en bereik. Extra aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen zoals jonge arbeidskrachten, flexkrachten en arbeidsmigranten.