Bouw en infrastructuur

In de bouw en infra zijn de marges klein, de deadlines strak en de ketens van onderaanneming lang. Er werken relatief veel zzp’ers en arbeidsmigranten, vaak met een zwakke arbeidsmarktpositie. Hierdoor zijn naast de risico’s op gezond en veilig werken, ook de risico’s op oneerlijk werk aanzienlijk.

De opdrachtgevers en opdrachtnemers in de keten nemen onvoldoende de verantwoordelijkheid zich ervan te vergewissen dat deze risico’s worden meegenomen bij het maken en bijstellen van de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen en werken hierbij onvoldoende samen.

Het programma streeft ernaar dat werkenden in de bouw en infra gezond hun pensioen halen en tegen eerlijke arbeidsvoorwaarden hun werk kunnen doen. Met verschillende interventies worden opdrachtgevers aangezet hun verantwoordelijkheid te nemen voor veilig, gezond en eerlijk werk. Daarbij is vanuit de Inspectie aandacht voor de gehele bouwketen in alle bouwfasen, van ontwerp tot sloop. De focus ligt op woningbouw­corporaties als belangrijke opdrachtgever.

Ernstige ongevallen (soms met dodelijke afloop) zijn in de bouw en infra geen uitzondering. Qua aantallen is dat door de jaren heen vrij stabiel gebleven. De Inspectie onderzoekt daarom de relatie tussen de samenloop van risico’s op de bouwplaats en ernstige ongevallen. Met de verkregen inzichten wordt een verdere aanpak ontwikkeld.

Bij snelle renovatie en verbouwprojecten van gebouwen met een speculatief oogmerk is de kans op misstanden met eerlijk werk relatief groot. De Inspectie ontwikkelt hiervoor een ‘stadsgerichte aanpak’, waarbij op lokaal niveau wordt samengewerkt met andere toezichthouders. Daarnaast werken Inspectie en de Belastingdienst samen bij de analyses van poortadministraties van grote bouwwerken en voeren gezamenlijk interventies uit.