Arbeidsmarktdiscriminatie en psychosociale arbeidsbelasting

Dit programma richt zich op het verhogen van het aandeel werkgevers dat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aanpakt. Oftewel minder blootstelling van arbeidskrachten aan ongewenste omgangsvormen, werkdruk en agressie en geweld. Ook richt het programma zich op gelijke kansen voor werknemers en mensen die voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn.

De eerder ingezette levensloopbenadering wordt voortgezet. Na ‘young professionals’ (2019) en ‘ouders met jonge kinderen’ (2020) staat het komende jaar in het teken van mantelzorgers, in de leeftijdsgroep 45+. Deze doelgroep kan onder meer te maken krijgen met combinatiedruk en (leeftijds)discriminatie. Door het coronavirus is het thuiswerken enorm toegenomen en ontstaan ook nieuwe PSA-risico’s op de werkvloer. Deze risico’s krijgen in 2021 specifieke aandacht vanuit het programma. Bij een groot aantal bedrijven wordt de RI&E en het plan van aanpak opgevraagd en beoordeeld op de beschreven PSA-risico’s van thuiswerk en de omgang met coronamaatregelen op de werkplek.

In 2021 wordt de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie verder uitgebouwd. Dat gebeurt onder meer door de doorontwikkeling van een algoritme, waarmee online vacatures ‘real time’ kunnen worden gescand op discriminatie op leeftijd, sekse, en afkomst. Daarnaast wordt vanuit het programma zelfregulering rond preventie van arbeidsmarktdiscriminatie op online en social mediaplatforms gestimuleerd. Bij werkgevers wordt ook gekeken naar de procedures voor interne werving en selectie en (de gelijke kansen bij) doorstroming binnen de organisatie. Ook wordt bekeken of onderzoek met ‘mystery–elementen’ kan bijdragen aan het in kaart brengen van feitelijke arbeidsmarktdiscriminatie.

Het programma zet een gevarieerde instrumentenmix in met handhaving waar dat nodig is, en advisering waar dat kan. Dat laatste gebeurt niet alleen in direct contact, maar ook (waar mogelijk en zinvol) telefonisch en via videoverbindingen. De afgelopen jaren hebben laten zien dat de nalevingsbereidheid na een initiële inspectie op zowel arbeidsmarktdiscriminatie als PSA hoog is. De focus op voorlichting en bewustwording lijkt effectief. Door hier nog meer op in te zetten, vergroot de Inspectie haar bereik en effect.