Zorg

Het programma Zorg richt zich in de jaren 2020-2022 vooral op de thuiszorg, waaronder de 24-uurs zorg. In de thuiszorg spelen de volgende risico’s: te hoge werkdruk, te grote fysieke belasting, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onderbetaling, te lange werktijden en illegale arbeid.

Een vrouw helpt een man in een aangepaste stoel met eten

Het programma besteedt aandacht aan de aanwezigheid van (adequate) RI&E’s bij Verpleeg- en Verzorgingsinstellingen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een door de Raad van Bestuur gedragen en gestimuleerde organisatiecultuur rond veilig en gezond werken gemonitord. Gemeenten moeten zich als opdrachtgever verantwoordelijk voelen voor gezond, veilig en eerlijk werk in de thuiszorg.

Daarnaast zijn toetreders in de (thuis)zorg en werknemers beter op de hoogte van de regels. Ook wil het programma bemiddelingsbureaus stoppen die zich niet aan de wet- en regelgeving houden. Om dit te bereiken zet het programma een mix in van inspecties, voorlichting, informeren en signaleren.